Privacy policy

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4ROOM e-poe isikuandmete vastutav töötleja on 4ROOM OÜ (registrikood 10961338) asukohaga Kaera tee 6, Vääna Harku vald, 76903 Harjumaa, telefon 679 0360 ja e-kiri 4room@4room.ee. 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, isikukood, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jms);
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu ja järelmaksu taotlemise andmed);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. 
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse täitmiseks.
Parima teenindamise nimel võib 4ROOM avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad 4ROOM-ile teenuseid. Isikuandmete edastamine 4ROOM volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, järelmaksu pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja, andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub 4ROOM ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on 4ROOM töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
4ROOM rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete muutmine

Isikuandmeteid saab muuta 4ROOM e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile 4room@4room.ee

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, tuues selleks vastavasisulise allkirjastatud avalduse 4room kauplusesse, saates avalduse postiaadressile 4ROOM OÜ, Kaera tee 6, Vääna Harku vald, 76903 Harjumaa või e-posti teel 4room@4room.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Säilitamine

4ROOM konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb tuua vastavasisuline allkirjastatud avaldus 4ROOM kauplustesse või saates avalduse postiaadressile 4ROOM OÜ, Kaera tee 6, Vääna Harku vald, 76903 Harjumaa või e-posti teel 4room@4room.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Ülekandmine

Isikuandmete ülekandmiseks tuleb tuua või saata posti teel vastavasisuline allkirjastatud avalduse 4ROOM OÜ, Kaera tee 6, Vääna Harku vald, 76903 Harjumaa või e-posti teel 4room@4room.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb tuua või saata posti teel vastavasisuline  allkirjastatud avaldus 4ROOM OÜ, Kaera tee 6, Vääna Harku vald, 76903 Harjumaa või e-posti teel 4room@4room.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmetevastutavaks töötlejaks on 4ROOM OÜ. Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil 4room@4room.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).